Екран со вибрации

  • Вибрационен екран од серијата XM за индустријата за преработка на минерали

    Вибрационен екран од серијата XM за индустријата за преработка на минерали

    Вибрирачките екрани се најважните машини за скрининг кои првенствено се користат во индустријата за преработка на минерали.Тие се користат за одвојување на доводи кои содржат цврсти и дробени руди, а се применуваат и за совршено навлажнета и за исушена работа под наклонет агол.

    Вибрирачкиот екран, исто така познат како кружен вибрирачки екран, е еден вид кружен вибрирачки екран, повеќеслоен број, вибрирачки екран од нов тип со висок ефект.