Вибрирачки гризли фидер

  • Вибрирачки гризли што се користи во каменоломи, рециклирање, индустриски процеси, рударство, песок и чакал

    Вибрирачки гризли што се користи во каменоломи, рециклирање, индустриски процеси, рударство, песок и чакал

    GZT Вибрирачките гризли хранилки се дизајнирани да ги комбинираат функциите на хранење и гребење во една единица, намалувајќи ги трошоците за дополнителни единици и поедноставувајќи ја фабриката за дробење.Вибрирачките гризли фидери главно се користат за напојување на примарна дробилка во стационарни, преносливи или мобилни апликации.Вибрирачките гризли обезбедуваат континуирана и рамномерна стапка на хранење под различни услови на полнење и материјал.Вибрирачките гризли се дизајнирани да апсорбираат тешки шокови од оптоварување на материјалот.Вибрирачките гризли се користат во каменоломи, рециклирање, индустриски процеси, рударство, песок и чакал.